Web Tasarım Ankara

D1. Demir HA, Çocukluk Çağı Herediter (Genetik) Geçişli Kanserleri. Türk Kanser Haberleri, 2004; 134; 40-48.

D2. Demir HA, Kutluk T, Yıldırım İ, Ceyhan M, Akyüz C, Cengiz B, Varan A, Kara A, Yalçın B, Küpeli B, Seçmeer G, Büyükpamukçu M. Solid Tümör ve LenfomalıFebrilNötropenik Çocuklarda Sulbaktam-Sefoperazon ve KarbapenemMonoterapilerinin Karşılaştırılması. 9. FebrilNötropeniSimpozyumu. 25-28 Şubat 2010, Ankara, Bildiri Özetleri Kitabı, s.140(Sözlü Bildiri).

D3. Demir HA, Yalçın B. Kanserli Çocuklarda Gastrointestinal ve Ürogenital Sistem Acilleri. Katkı Pediatri Dergisi, 2009; 31:513-523.

Yorumlar


Hiç Soru Sorulmamış. İlk soruyu siz sorun...

Yorumlar


Hiç Yorum Yapılmamış. İlk yorumu siz yapın...

Sende Gönder! Fotoğraf ya da video eklemek için tıklayın.

Kategori: Yayınlar