Web Tasarım Ankara

Çocuklarda Gastroözefajial Reflü

Bir yaş altı sağlıklı bebeklerin %75’inde gastroözefajial reflü (GÖR) görülebilir. Mide içeriğinin yemek borusuna geri kaçması olarak tanımlanabilir. GÖR’e bağlı olarak semptom ve komplikasyonların ortaya çıkması ise GÖR hastalığı (GÖRH) olarak tanımlanır. Bu iki durumun birbirinden ayırt edilmesi çok önemlidir. GÖR’de daha çok koruyucu tedaviler ön planda iken, GÖRH’da ise ileri tettkikler ve tedavi gereklidir.

 

GER, sağlılklı infant ve çocuklarda günde bir çok kez fizyolojik olarak oluşabilir. Bu durum alt özefagus sfinkterinin geçici gevşemesine bağlı olarak ortaya çıkar. Bu durumun belirtileri bebeklerin yaklaşık yarısında regürgitasyon ve taşma şeklinde kusma ile kendini gösterir. Bu bulgular, GÖR’nün sık ancak çoğunlukla patolojik olmayan bulgularıdır.

 

GERH ile ilişkili semptom ve durumlar ise yemek borusu ilişkili olanlar ve olmayanlar olarak sınıflandırılır. Yemek borusu ile ilişkili olanlar kusma, zayıf kilo alımı, yutma güçlüğü, karın/göğüs ağrısı ve özefajittir (yemek borusu inflamasyonu). Yemek borusu ilişkili olmayan semptom ve durumlar ise solunumla ilgili yakınmalar olan öksürük, hışıltılı bebek (bronşiolit)  ve larenjittir. GÖRH’nın astımla ilişkisi günümüzde artık güçlü kanıtlı değildir. Diğer olası bulgular, diş çürükleri, farenjit, sinüzit ve tetkarlayan otitlerdir.

 

GERH anne sütü ile beslenen bebeklerde daha az görülür. Bu hastalığın yaklaşık yarısı en sık 4 aylıkken görülür. Yaşla giderek azalır ve bir yaşında oran, %-%10’a geriler.  

 

GERH için Risk Faktörleri

Nörolojik bozukluklar

Obezite

Geçirilmiş özefagus atrezisi operasyonu

Hiatal herni (yemek borusu fıtığı)

Akalazya

Kronik solunumsal sorunlar

            Bronkopulmoner dfisplazi

            İnterstisyel fibrozis

            Kistik fibrozis

Akciğer nakli yapılmış olanlar

Erken doğmuş bebekler

 

GERH’nın Belirtileri

 

Bir yaş altı bebeklerde

            Beslenmeyi reddetme

            Tekraralayan kusmalar

            Zayıf kilo alımı

            Huzursuzluk

            Uyku bozuklukları

            Solunumla ilgili semptomlar

 

Çocuk ve adolesanlarda

            Karın ağrısı ve boğazda yanma hissi

            Göğüs ağrısı

            Tekrarlayan kusmalar

            Yutma güçlüğü

            Astım

            Rekürren Pnömoni

            Kronik öksürük,

Seste kalınlaşma

 

Tanı

 

ÖMD grafi

Özefajial Ph/impedans monitorizasyonu

Üst GIS Endoskopisi

 

Tedavi

 

Yaşam tarzı değişiklikleri

            Beslenme (anne, bebek)

Yatış pozisyonu

            Araçta

            Bebek arabasında

İlaç

            H2 reseptör antagonistleri

            Proton pompa inhibitörleri

            Bağırsak motilitesini artıran ilaçlar

            Cerrahi         

           

           

           

 

GERH’nın Komplikasyonları

Erozif özefajit

Barrett Özefagus

Özefagus Adenokarsinomu

 

 

Yorumlar


Hiç Yorum Yapılmamış. İlk yorumu siz yapın...

Sende Gönder! Fotoğraf ya da video eklemek için tıklayın.