Web Tasarım Ankara

Çocuklarda Anemi (Kansızlık)

Dünyada okul öncesi ve okul yaşında olan çocukların 600 milyonunun anemik olduğu bunlarında yarısının demir eksikliğine bağlı olduğu bilinmektedir. Amerika verilerine göre tüm çocukların %20’si çocukluk yaşları boyunca bir kez anemi tanısı almaktadırlar.

            Anemi, çocukların yaş ve cinsiyetlerine göre normal aralığın 5.persantilin altında olması olarak tanımlanır.

 

Çocuklarda Hemoglobin, Hematokrit ve MCV Normal Değerleri

Çocuklarda Anemi

 

            Anemi, sıklıkla kırmızı kan hücrelerinin (eritrosit) boyutuna göre mikrositik (<80 fl), normositik (80-100fl) veya makrositik(> 100 fl) olarak sınıflandırılmaktadır.

 

Anemi Nedenler

            Genel olarak anemi sıklığının çocuklarda azalmış olduğu bildirilse de düşük gelirli aile çocuklarında oran %13’lerden %15’lere yükselmiştir. Anemi  nedenleri çocuklarda yaşa göre değişir.

 

Çocuklarda Yaşa Göre Anemi Nedenleri

 

Yenidoğan

            Kan kaybı

                        Plasenta ayrılması

                        Travma

                        Kafa derisi altına kanama

                        Anne-bebek veya ikiz eşleri arası kan transfüzyonu

            İzoimmünizasyon

                        ABO kan grubu uyuşmazlığı

                        Rh uyuşmazlığı

            Doğumsal

                        Herediter sferositoz

                        G6PD enzim eksikliği

            Doğumsal Enfeksiyon      

                        Parvovirus B19

                        HIV

                        Sifiliz

                        Kızamıkçık

                        Sepsis

            Diamond Blackfan Anemisi

            Fankoni Anemisi

 

1-3 Yaş

            Demir eksikliği

                        Yetersiz alım (beslenme)

Kronik gizli kanama (fazla inek sütü, inflamatuvar bağırsak hastalığı, Parazit, Meckel Divertikülü)

Enfeksiyon  

Kanama

            Travma

            Gastrointestinal sistemden kanama

Hemoglobin yapısı veya sentezinde bozukluk

            Talassemi (Akdeniz anemisi)

            Orak Hücreli Anemi

Eritrosit (Kırmızı Hücre) Enzim Bozuklukları

            G6PD eksikliği

            Piruvat kinaz eksikliği

 

Anemi, bir tanı değil bulgu olup neyin neden olduğu araştırılmaldır.  Çocuklarda anemi genel olarak eritroistlerin az üretilmesine veya artmış eritrosit yıkımına bağlıdır. 

Demir eksikliği, çoğunlukla eritrosit üretiminin azalmasına yol açarak anemiye neden olmaktadır. Demir eksikliği için risk faktörleri şu şekilde sıralanabilir.

Erken doğmuş bebekler

            Beslenme bozukluğu

            Günde 500-700 m’den fazla inek sütü tüketimi

            Kronik kan kaybı

Diğer eritrosit üretiminin azalmasına yol açan durumlar ise

            Kronik inflamasyon veya enfeksiyon

            Böbrek yetmezliği

            İlaç kullanımı

            Viral enfeksiyonlar

            Kemik iliği hastalıkları

 

Anemi için risk faktörleri

           

Azalmış eritrosit üretimi

            Kronik hastalık anemisi

                        Böbrek hastalıkları

                        Hipotiroidi

                        Kronik inflamasyon veya enfeksiyon

                        Inflamatuvar bağırsak hastalığı (inflmasyon, beslenme bozukluğu)

Çölyak hastalığı (inflmasyon, beslenme bozukluğu)

            Demir eksikliği

                        Pika (toprak yeme ve kurşun zehirlenmesi kısır döngüsüne dikkat)

            Beslenme bozukluğu

                        Demir, folik asit, vitamin B12, Vitamin A, D eksikliği

            Erken doğum

                        Azalmış demir depoları

                        Yakalama büyümesi için artmış demir ihtiyacı

Artmış eritrosit yıkımı

            Ilaçlar

                        Primaquine

                        Sulfametoksazol

                        Nitrofurantoin

                        Fenitoin

            Irk

                        Afrika (orak hücreli anemi)

                        Akdeniz, Asya (talessemi, akdeniz anemisi)

                        Bazı yahudi grupları, filipinliler, Yunan, Kürtler (G6PG eksikliği)

            Aile öyküsü varlığı

                        Talessemi

                        Sferositoz

                        Orak hücreli anemi

                       

            Mekanik kalp kapakçığı

            Cinsiyet

G6PD ve piruvat kinaz eksikliği X’e bağlı geçer (erkeklerde daha sık)

            Splenomegaly (Dalak büyüklüğü)

 

Klinik Semptom ve Bulgular

            Huzursuzluk

            Pika (toprak yeme)

            Sarılık

            Nefes darlığı

            Çarpıntı

            Solukluk

            Taşikardi

            Glossit

            Kalpte üfürüm

            Büyüme geriliği

           

Tanısal Testler (Bu testler hastaya göre planlanır)

            Tam kan sayımı

Perifeirk yayama

Demir

Demir bağlama kapasitesi

Ferritin

Retikülosit hemoglobin içeriği

Retikülosit sayımı

Mentzer Indeks (MCV/RBC sayısı, < 13 talessemi;  >13 Demir eksikliği)

Kan kurşun düzeyi

Gaitada gizli kan

Hemoglobin elektroforezi

Kronik hastalık şüphesi versa ilgili tetkikler

Folik asit

Vitamin B12

Tiroid fonksiyon testleri

Karaciğer ve böbrek fonksiyon testleri

 

 

 

Amerika Pediatri Akademisinin anemi tarama önerileri aşağıda sıralanmıştır.

Amerika Pediatri Akademisi

            Demir eksikliği anemisinin sık olduğu bölgelerde

Tıbbi riski olan bebeklerde

Demir eksikliği için risk oluşturan diyetle beslenen çocuklarda

9-12. aylarda tarama, bundan 6 ay sonra tekrar

                        Risk Grupları

                                   Erken doğan bebekler

                                   Düşük doğum ağırlıklı bebekler

                                   Düşük demir içerikli beslenen infantlar

6 aydan büyük anne sütü ile beslenen ve demir desteği almayan bebekler

 

 

Tedavi

 

Anemi tedavisi nedene yönelik olarak planlanır. Demir eksikliği, belli kurallar çerçevesinde ağızdan demir ile tedavi edilir. Zaman zaman damardan demir tedavisi de gerekebilir. Anemiye bağlı semptomu olan derin anemili çocuklarda kan yransfüzyonu yapılır ve bu arada neden yönelik tetkikler yürütülür.

            Demir eksikliğinin önlenmesi için günlük yaşa göre alınması gereken miktarlar alınmalıdır.

 

Günlük Demir İhtiyacı

 

Zamanında doğmuş bebeklerde 4-6 aya kadar

            0,27 mg        

4-6. ay- 1 yaş arası

            11 mg

Erken doğan veya düşük doğum ağırlıklı bebeklerde 1 ay-1 yaş arası      

            2-4 mg/kg   

1-3 yaş

            7 mg

 

                         

Yorumlar


Hiç Yorum Yapılmamış. İlk yorumu siz yapın...

Sende Gönder! Fotoğraf ya da video eklemek için tıklayın.